DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL

Està pensant en la seva jubilació? Sovint una bona planificació i consell poden permetre uns majors ingressos en la prestació de jubilació o anticipar el cobrament de la pensió. És important obtenir un bon assessorament. Podem realitzar un estudi i aconsellar-lo en el seu cas particular.

Si per desgràcia, la salut ens falla, el nostre objectiu és obtenir tranquil·litat econòmica a través de les prestacions d’Incapacitat Permanent. El podem orientar i guiar en un procés que sovint resulta llarg i complex, fins a la obtenció d’un resultat favorable.

Des de Moncal Advocats li oferim, en primer lloc assessorament i orientació, i en segon lloc, la tramitació de l’expedient. Davant de resolucions denegatòries, és necessari recórrer a la via judicial. En aquests casos, estudiem detingudament les possibilitats d’èxit abans de presentar una demanda al jutjat, garantint que únicament es tramitaran aquells assumptes que puguin tenir consistència per defensar-se davant un jutge, evitant, en casos que no sigui possible, que el client perdi el temps i els diners innecessàriament. El camp de la Seguretat Social és ampli i de regulació complexa. 

A part dels estudis de jubilació i situacions d’incapacitat temporal o permanent, podem tramitar i assessorar en molts altres aspectes que regula la Llei 8/2015 de la Seguretat Social.

Actuacions

Li oferim assessorament integral en:
  • Jubilació
  • Incapacitat permanent
  • Incapacitat temporal: sol·licitud de pagament directe
  • Determinació de contingències d’accident de treball o malaltia professional
  • Pensió per mort i supervivència: viudetat i orfenesa
  • Prestacions de maternitat i paternitat
  • Accidents laborals
  • Sistema especial per empleats de la llar
  • Règim especial de treballadors autònoms
  • Conveni especial

Accedeixi a les nostres altres àrees d'especialització


Telèfon: 93 733 91 42 Correu electrònic: info@moncaladvocats.com O bé utilitzi el nostre FORMULARI DE CONTACTE
Horari de despatx: Matins de 9 a 13 hores - Tardes de dimarts i dijous de 16 a 19 hores