Laboral

 • Acomiadaments.
 • Sancions disciplinaries.
 • Reclamacions de salaris.
 • Modificació de les condicions laborals.
 • Indemnitzacions derivades d'accidents de treball.
 • Expedients de regulació de treball.
 • Reclamacions al Fons de Garantia Salarial.
 • Investigació de responsabilitat dels administradors.
 • Altres extincions de contractes laborals.
 • Vulneració de drets.
 • Assessorament laboral.

Telèfon: 93 733 91 42 Correu electrònic: info@moncaladvocats.com O bé utilitzi el nostre FORMULARI DE CONTACTE
Horari de despatx: Matins de 9 a 13 hores - Tardes de dimarts i dijous de 16 a 19 hores