Dret de la seguretat social

  • Jubilació.
  • Incapacitat Permanent.
  • Pensió per mort i supervivència: viudetat, orfanesa.
  • Determinació de contingències d’accident de treball o enfermetat professional.
  • Accidents laborals.

Telèfon: 93 733 91 42 Correu electrònic: info@moncaladvocats.com O bé utilitzi el nostre FORMULARI DE CONTACTE
Horari de despatx: Matins de 9 a 13 hores - Tardes de dimarts i dijous de 16 a 19 hores